Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Kükürt içeren bileşiklerin biyosfer, hidrosfer, atmosfer ve litosferdeki çevrimi.

SÜLFÜR DÖNGÜSÜ kavramının tanımı toplam 4041 kez görüntülenmiştir.