Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Hastalık yapıcı organizmaların sözgelimi klorlama yoluyla yok edilmesi.

MİKROPSUZLAŞTIRMA kavramının tanımı toplam 2778 kez görüntülenmiştir.