Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Işlenmemiş, ya da yarı işlenmiş maddelerin, fabrikalarda, yapımevlerinde işlenmiş duruma getirilmesi. Endüstri ile el sanatları arasındaki sınır bu derece belli değildir. Çok çeşitli endüstri kolları vardır. Bunlar arasında maden endüstrisi, yiyecek maddeleri endüstrisi, giyecek maddeleri endüstrisi vardır. Endüstri yeri bir fabrika, bir. yapımevidir.

Endüstri kavramının tanımı toplam 4500 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler