Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

1 — Tabaka ların kıvrılmış olduğu yerlerde kıvrım yanlarının ortasından geçtiği düşünülen çizgi. Böyle kemer yerlerinin antkilinalin. ekseni bulunduğu gibi, tabakaların tekne yaptığı yerlerin senkiinallerin. de eksenleri vardır. Eksen düzlemi, kıvrımı simetrik olarak böldüğü düşünülen düzlemdir.
2 — Tabakaların kırılmış olduğu yerlerde birbiri ardından uzanan kırıklar arasında en çok yükselmiş olan yerlerden geçtiği düşünülen çizgi. Kıvrım, Kıvrılma.

Eksen kavramının tanımı toplam 6684 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler