Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

İki nokta arasıdaki yatay mesafenin, yukselti farkına oranı. Belirli bir yatay uzaklıkta bulunan iki nokta arasındaki yükseklik ayrılığı Bu değer, en çok, belirli bir uzaklıktaki yükseklik farkı ile ifade edilir Sözgelişi, 100 metrede 2 metrelik yükseklik farkı için % 2 yüzde iki. denir. 1.000 metrede 20 metrelik yükseklik farkı için % binde yirmi. denir. Eğimi, incelik!e ölçmek için nivelman araçlarından faydalanılır. Kısa uzaklıkiar için kabarcıklı düzeç tes viye ruhu. bu işi görür. lniş, Aklan.

Eğim kavramının tanımı toplam 56597 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler