Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Birkimsenin yeryüzünde çok yerleri görmek, ta nımak ve tanıtmak üzere yaptığı bü yük geziler.

Dünyayı dolaşma kavramının tanımı toplam 2540 kez görüntülenmiştir.