Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

İçinde bulunduğu- muz son jeololik dönem. Buzul devri ve buzul sonrası dönem olmak üzere iki bölümden olu şur.

Dördüncü Jeolojik Zaman kavramının tanımı toplam 5874 kez görüntülenmiştir.