Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dördüncü Çağın Kuaterner, Kuarter gibi adlarla anı lan birinci bölümü. Diluviyum, ‘kor kunç su taşkınları” yani tOfan anlamına gelir. Dördüncü Çağın bu dönemine “çok yeni” demek olan Pleistosen denildiği gibi, buzulların ,b. . çok yaygın oldu ğu, karaların bugünkünden daha çok yerini örttüğü dönemi belirtmek için Buzul Çağı adı da verilir. Diluviyum dönemi, insan soyunun yeryüzünde türediği, memeli hayvan lar topluluğunda büyük değişikliklerin olduğu bir zamanı karşılar.

Diluviyum kavramının tanımı toplam 2718 kez görüntülenmiştir.