Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Çöl bozkırlarında, yarı çöllerde yetişen, aralarında kısa boylu otların, dikenlerin, yastık biçimli dikenli bitkilerin bulunduğu seyrek, ya da sıkça dikenli çalılardan meydana gelmiş bir bitki örtüsü. Böyle yerlerdeki bitkilerin hepsi kurakçıl bitkilerdir. Taban suyunun biraz elverişli olduğu yerlerde bodur ağaçların da sıralandığı olur. Fakat, bunlarda, kurakçıl bir yapı gösterirler. Orman, Bozkır, Ağaçlı bozkır, Diken, Dikenli bitkiler, Dikenli çalı, Çit.

Dikenli çalılık kavramının tanımı toplam 4133 kez görüntülenmiştir.