Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Deprem dalgalarının başladığı yer. Burası yerkabuğunun içinde, ya da dibinde bir yerdir. Eğer, depremi, yani yerin sarsılmasını doğuran olay, kırılma ise bu başlangıç yeri kırığın başladığı yerdir. Deprem ocağının çok derinlerde olmadığı sanılıyor. Bu sarsıntı ocağının, çoğunca, birkaç bin metre ile 50-100 km. arasındaki derinliklerde bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Bununla beraber, kimi depremlerin ocağının odağının. yerin yüzünden 700 km. derinlere de indiği anlaşılmıştır. Deprem, Deprem ortası.

Deprem ocağı kavramının tanımı toplam 2808 kez görüntülenmiştir.