Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Yerinden oy namış Yerinden oynama., yatay duruşu bozulmuş tabakalarda, bir tabaka düzleminin ençok eğimi ve en çok eğim ile yatay düzlemi arasın daki açı. Uzanış , dalış ile bir dikaçı yapar. Dalış açısı, tabakanın yatay duruşundan ne kadar uzaklaşmış bulunduğunu gösterir. Taba- kanın dalışı, yani eğimi, jeolog pusulasının içindeki eğim klino m’etre’. ile ölçülür. Uz’anış.

Dalış kavramının tanımı toplam 2623 kez görüntülenmiştir.