Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dağ sıraları nın birbiri ardınca uzandığı dağlık yerler. Alplerden Toroslara ve. ötelerine kadar bir dağlık kuşak uzanı Amerikaların batı bölümün de kuzey-güney doğrultusunda yer yüzünün en uzun dağlık kuşakların dan biri uzanır. Anadolu’nun kuzeyi- ni, güneyini dağlık kuşaklar sınırlar. Kuşak, Bölge, Jeosenklinal, Kıvrılma, Dağ oluşu.

Dağlık kuşak kavramının tanımı toplam 2754 kez görüntülenmiştir.