Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Binlerce metre yüksekli ğindeki sarp dağlarda gezmek, bu sapa yerleri görmek, tar araş tırmalar yapmak için yapılan dağ çıkışları işi. Dağcılık, hem bir spor çeşidi, hem de bilimsel araştırma yoludur. Dağlara çıkış, tırmanış, dağlarda barınma işleri bir düzene göre yapılır. Dağcılık için hazırlanmış değnekler, dağ ayakkabıları, tırmanma ipleri, çadırlar vardır. Dağcılık, 18. yüzyıl başlarında Alp Dağlarında gelişme yoluna girmiş, güç tırmanışlar bürada yapılmaya başlanmıştır. Bundan ötürü dağcılık anlamı na gelen alpinisme kelimesi büradan çıkmıştır. Bunun gibi, dağcı demek olan alpinist kelimesi de bununla ilgilidir. Alplerde başlıyan bu dağcılık işleri, sonraları birçok ülkelere yayılmış, buralarda da kök leşmiştir. Yurdumuzda yüksek, sarp dağlar çoktur. Bundan ötürü bizde de de dağcılık, Birinci Dünya Savaşın da bir ihtiyaç olarak belirmiş, bun dan sonra oldukça gelişme yoluna girmiştir. Dağcı.

Dağcılık kavramının tanımı toplam 3239 kez görüntülenmiştir.