Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Dağın ön-yerinden kıvrımlı da Kıvrım kıvrılma. içerisi ne doğru sokulan yontukdüz. . Böyle bir yontukdüzün yeri alçal olduğundan, akarsulara da az yarılmış bulunduğundan düzlek bir biçimi Vardır. Böyle dağ eteği düzlüklerinin, dağlardaki basamakların doğuşu, oluşu üzerine W. Penck açıklamalarda bulunmuş, görüşünü belirtmiştir. Dilimizde buna etekdüzü de denir.

Dağ eteği düzlüğü kavramının tanımı toplam 2761 kez görüntülenmiştir.