Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Yerkabuğunun birbirine koşut (paralel) uzanan kırıkları, ya da basamak kırık dizileri arasındaki çükmüş bölümü. Böyle bir yerde ki yandaki kanatların bulunduğu şole yükselmiş, bunlar arasında kalan ve hendeğin uzandığı yere uyan şole (yerkabuğu keseği) çökmüştür. Batı Anadolu’nun birçok ovaları bunlardandır. Bu uzun ovalardan Ege Bölgesinin ırmakları geçer.

Çökütü hendeği kavramının tanımı toplam 2260 kez görüntülenmiştir.