Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

İnsanin yerleşmiş bulunduğu yerle ilgisini, bu yerin insan eliyle değiştirilmiş, işe yarar duruma getirilmiş olmasını, bunlarla ilgili türlü olayları inceleyen coğrafya kolu.Doğal coğrafya olayı (yaşam bölgesinin yeri, denize bağlantısı, yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, akarsuları, gölleri yeraltı suları, madenleri.. ), beşeri coğrafya için temel olurlar. Beşeri coğrafya çerçevesi için de çoğunca şu olaylar yer tutar Doğal etmen uyacak şekilde insan yerleşmesinin nasıl olduğu, yerleşmenin çeşidi (köy, kent, şehir), yer yer (kıyıda, ovada, dağda, ırmak boyunda), türlü halk ve uluslarla bunların kültürlerinin yayılışı bir ülkenin türlü yerler ve türlü ülkeleri birbirine bağlayan yollarla buralarda işleyen taşıtlar..Dar anlamıyla asıl beşeri coğrafya içine, bir ülkeyi işlemiş, oraya kendi damgasını vurmuş olan insan toplulukları girer. Bu arada nüfus coğrafyası; (nüfusun yayılışı, yaşama yerleri yaşanmaz yerler, göçler) yerleşme coğrafyası insan soyları iklime uyma sağlık coğrafyası beşeri coğrafya konularıdır.

Beşeri coğrafya kavramının tanımı toplam 14837 kez görüntülenmiştir.