Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Güneşle Ay arasına girerek Ay’ın bütününü, ya da bir bölümünü gölgelemesi olayı. Böylece Ay, Yer, Güneş bir düz 1cm üzerinde bulunurlarsa Yer Yu varlağı, Ay’ın güneşten vuran ışığı almasına engel olur. Bu sır Ay, bir gölge konisi içinde bulunur. Eğer Ay bütünüyle bu bölge içinde ise tam ay tutulması olur. Bu sırada Ay, koyu bir bakır renginde görünür. Bu na karşılık Ay, yarı gölge içinde iken, sadece ışığında bir donukluk, sönüklük sezilir.

Ay tutuiması kavramının tanımı toplam 2506 kez görüntülenmiştir.