Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Akarsuların taşıyıp yolu boyunca bıraktığı kil, kum, çakıl gibi taş parçacıkları yığıntısı. Bu yığıntılar ya akarsuyun geçtiği yerlerde, ya da ağzına yakın yerlerde tortulanır. Geniş vadi tabanlarında aluviyonlar çok yer tutar, ya da daha geniş yerlere yayılarak birikinti ovalarını meydana getirirler.

Aluviyon kavramının tanımı toplam 3234 kez görüntülenmiştir.