Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Sıcak bölgelerde, yüksekçe boylu geniş otlaklar arasında tek veya öbek öbek serpili ağaçlar ilan meydana gelmiş bir çeşit bitki. Buralardaki ağaçlar, boyluca, yaygın dallıdır. Afrika ile Güney Amerika’da bu türlü ağaçlı bozkırlar geniş yer tutar. Bunlara savan adı verilir. Güney Amerika’nın savanlarına yani ağaçlı bozkırlarına lanos, Campos gibi adlar verilmiş Nemliliğin artmasile ağaçlı bozkırlar, ormanlı bozkır durumuna ge çer. Kuraklığın artmasile de ağaçlı bozkırlar, bozkır kılığına bürünür.

Ağaçlı bozkır kavramının tanımı toplam 5363 kez görüntülenmiştir.