Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kısa adı, Avrupa ülkelerinde insan, para, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak amacıyla kurulmuş ekonomik topluluk. Siyasal bütünleşmeyi hedefleyerek Avrupa Topluluğu (AT) haline dönüşmüştür.

AET kavramının tanımı toplam 3244 kez görüntülenmiştir.

Benzer Terimler