Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

Bir olayı, ilgili bilimin kural larına dayanarak ortaya koyma, çöz me işi. Sözgejişi, bir yerdeki sıra sJra kum nelerinin duş sebeplerini or taya koymak bir açıklamadır, Bunun gibi, bir bölgeye bir yönden esön ye in soğuk, bir başka yönden esen ye in sıcak oluşunun sebeplerini, olu şunu belirtmek bu olay için bir açık laniadır. Coğrafyada her yönden açık Jama yapmak gerekir. Coğrafyada açıklamayı sağlamak, kolaylaştrrmak için iyi yapılmış göz le mi er ile bunların işlenmesinden kazanılmış be t 1 m 1 e r çok gereklidir. Gözlem (müşahede) ‘e betim (tas. vir) iyi yapılmışsa, bir coğrafya ola yını açıklama işi de o derece sağlamve iyi yapılmış olur.

Açıklama kavramının tanımı toplam 3776 kez görüntülenmiştir.