Coğrafya
 

Coğrafya Terimleri Sözlüğü


* Anlamını öğrenmek istediğiniz bir terim yazın.

kesmek, biçmek sözünden alınmadır. Bu t. rim, birçok Batı lilkelerinde deniz aşındırznası karşılığı olarak kullanılır. Anglo-Sakson kaynakla rında ise, daha çok, genel olarak aşınmayı karşılıyacak şekilde geçer. (bk. Dalga aşındırması).

Abmion kavramının tanımı toplam 3122 kez görüntülenmiştir.