Coğrafya
 

Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası

Konusu:
Ülkemizdeki tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinin dağılışı ve coğrafi özellikleri. Ülkemizdeki su ürünleri yetiştiriciliğinin coğrafi karakteri. Ülkemizdeki maden yatakları ve madencilikten elde edilen gelir. Ülkemizdeki sanayi faaliyetlerinin gelişmesi, sanayiinin yapısı ve dağılışı ile ülkemizdeki başlıca sanayi kolları.