Coğrafya
 

Yrd. Doç. Dr. Ersin Güngördü

Ersin Güngördü Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanları Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, Teknik Okullar 06500 Ankara
Tel:(+90)-312-202 83 56
Faks: 0(312) 222 84 83
E-mail: gungordu@gazi.edu.tr
[Web Sitesi]

Özgeçmiş

Adı Soyadı: Ersin GÜNGÖRDÜ
Doğum Yeri-Yılı: Mutki-1945
Yabancı Dili: İngilizce

Eğitim Bilgileri

1965-1969: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Diploma
1983-1986: G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı. Diploma
1987-1989: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Doktora Programı. Diploma

Mesleki Faaliyetler

1969-1975 : MEB Hatay Kız İlk Öğretmen Okulu 1975-1976 : Van Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü
1976-1977 : Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü, Şube Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürlüğü.
1977-1978 : Gazi Eğitim Enstitüsü, Müdür Baş Yardımcısı.
1978-1980 : Gazi Lisesi, Coğrafya Öğretmenliği.
1980-1981 : MEB, Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı. 1981-1982 : MEB Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi.
1982-1983 : Ankara Yabancı Diller ve Meslek Yüksek Okulu.
1983-: Gazi Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı,

Yayınlar

Kitaplar

1- Coğrafya'da Veri Toplama ve Değerlendirme Metodu.Ankara, 1997, 4. Basım, İdeal Copy Matbaası. Cemal Gürsel Cad. No:43/20.
2- Türkiye'nin Turizm Coğrafyası, (Doğal ve Tarihi Coğrafya Açısından) Ankara, 1997, 4. Basım, İdeal Copy Matbaası. Cemal Gürsel Cad. No:43/20.
3- Liselerde Coğrafya Dersi Öğretimi. Ankara, 2001, 1. Basım, Yayın No:315. Nobel Yayın Dağıtım. Adakale sokak No: 1 G/2, Kızılay.
4- İlköğretim'de Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara, 2001, 3. Basım, Yayın No: 316. Nobel Yayın Dağıtım. Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
5- Eğitim Fakülteleri İçin Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Ankara 2001, 3. Basım, Yayın No: 325. Nobel Yayın Dağıtım. Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
6- Eğitim Fakülteleri İçin Coğrafya'da Öğretim Yöntemleri. Ankara 2002, 5. Basım, Yayın No: 326. Nobel Yayın Dağıtım. Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
7- Türkiye'nin Coğrafyası Ankara 2003, Asil Yayın Dağıtım Fevzi Çakmak 1. Sokak No:22/A Kızılay
8. ( Siyasi- Fiziki-Beşeri ve Ekonomik yönü ile ) Devletler Coğrafyası (Eğitim Fakülteleri İçin ) Ankara , 2006 , I. Baskı, Asil Yayın Dağıtım Limited Şirketi , Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
9. Eğitim Fakülteleri için Coğrafyada Öğretim Yöntemleri ve Çağdaş Öğretim Yaklaşımları. İlkeler ve Uygulamalar, Ankara , 2006, II. Baskı, Asil Yayın Dağıtım Limited Şirketi , Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
10. Türkiye'nin Coğrafyası , Ankara, 2006, Genişletilmiş II. Baskı, Asil Yayın Dağıtım Limited Şirketi , Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
11. Eğitim Fakülteleri için Türkiye'nin Beşeri ( Nüfus- Yerleşme ) ve Ekonomik Coğrafyası, Ankara, 2006, Genişletilmiş IV: Baskı, Asil Yayın Dağıtım Limited Şirketi , Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.
12. Türkiye'nin Turizm Coğrafyası, Ankara , 2007, Genişletilmiş VI. Baskı, Asil Yayın Dağıtım Limited Şirketi , Adakale sokak No: 16/2, Kızılay.

Makaleler

1- "Hatay'da Yerleşme; Nüfus-Ziraat İlişkileri". Ankara 1988, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı:l, s.219-236.
2- "lrak'da Siyasi Coğrafya ve Türkler''. Ankara 1992, Kerkük (Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayın Organı).
3- "GAP'tan Beklenenler". Ankara 1992, Kamı Çalışanları Aylık Mesleki Yorum Dergisi Yıl:2, Sayı: 18
4- "Kırşehir'in İklim Özellikleri". Ankara 1992. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:4, s:261-295.
5-" Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin Sorunları". Ankara 1995, İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Sorunları. Türk Eğitim Derneği Yayınları, s. 179-183. T.E.D. XIII. Öğretim toplantısı, 25-26 Mayıs 1995
6- "Coğrafi Şartların İnsan Sağlığına Etkisi". Ankara 1998, Medinews Haftalık Dergi, Sayı:21 s.10.
7- Türkiye'de Nüfus Hareketleri ve Şehirleşme. Kastamonu 2002, Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt:10, s:409-414
8- Öğretimde Görsellik ve Görsel Araçlarda Bulunması Gereken Özellikler. Milli Eğitim Eğitim Kültür Sanat Dergisi, Kış 2003 Sayı:157 s. 70-74
9- "Coğrafya Konularının öğretiminde izlenen Yollar" Ankara 2002. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı 9-12 Temmuz 2002 Gazi Üniversitesi/Ankara (Bildiriler/Gazi Kitabevi sayfa 218-227, Mayıs -2003)
10- "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Coğrafya Ünitelerinde Sunulan Görsel Materyallerin Doğruluk İlkesi Yönünden Değerlendirilmesi " Eylül 2003, Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Klavuzu Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara s. 317-323
11- "Türkiye'nin Nüfus Projeksiyonları ve Nüfus Politikaları" Ekim 2003, Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt:11, No:2 s:481-486
12- "Prospectıve Geography Teachers’ Internet Access Facılıtıes And Theır Internet Usage" *Assoc. Professor. Dr. Ülkü Eser Ünaldı Gazi University, Faculty of Education, Department of Geography, ** Assis. Professor. Dr. Hilmi Demirkaya Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Department of Primary Education, *** Assis. Dr. Esin Özcan Gazi University, Faculty of Education, Department of Geography, **** Assistant Professor. Dr. Ersin GÜNGÖRDÜ Gazi University, Faculty of Education, Department of Geography, ****Fatih AYDIN Ph.D. Students for Institute of Educational Science at Gazi University IV. Uluslararası Balkan Eğitim Bilimleri Kongresi 22-24 Haziran 2007 Stara Zagora-Bulgaristan