Coğrafya
 

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri IV

Konusu:
Karadeniz Bölgesi'nin fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri. Bu bölgemizde yer alan şehirlerin tarihi gelişimleri ve bölgenin Türkiye ekonomisindeki yeri.