Coğrafya
 

Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Konusu:
Bir ders kitabında olması gereken fiziksel özellikler, eğitsel tasarım özellikleri, görsel tasarım ve dil anlatım özellikleri yönünden olması gereken standartlar ile ilgili bilgiler. Mevcut ders kitaplarından bazıları seçilerek aranan bu standartlara ne kadar uygun olduğu üzerindeki çalışmalar.