Coğrafya
 

Jeomorfolojiye Giriş

Konusu:
Jeomorfolojinin Konusu, tarihi gelişimi ve diğer bilimlerle olan ilişkisi. Yer şekli: yapı + etken ve süreç + süre-zaman ilişkisi. İç etkenler (epirojenez, orojenez, volkanizma ve seizma). Dış etkenler ve süreçler. Aşındırma (erozyon), taşıma, biriktirme, diyajenez.