Coğrafya
 

Jeomorfoloji

Konusu:
Akarsu şekilleri, akarsuların aşındırma ve biriktirme şekillerinin oluşum özellikleri ve bunların insanlara olan etkisi. Akarsu aşındırma ve biriktirme şekilleri. Yapısal morfoloji.