Coğrafya
 

Jeomorfoloji II

Konusu:
Karst jeomorfolojisi ile ilgili terimler ve karstlaşma koşulları, karstlaşmanın gelişimi ve karstik sahaların dağılışı, belli başlı karstik şekiller. Kurak ve yarıkurak bölgeleri sınırlandıran etkenler, bu bölgelerin oluşum şartları. Başlıca kurak ve yarıkurak bölge şekilleri.