Coğrafya
 

Hidrografya II

Konusu:
Akarsuların tanımı ve özellikleri, rejimlerine ve debilerine göre akarsular. Göllerin tanımı ve karakterleri ve oluşumlarına göre göl çeşitleri, Akarsuların aşındırma ve biriktirme şekilleri.