Coğrafya
 

Gelişim ve Öğrenme

Konusu:
Çeşitli yönlerden insan gelişimi. Öğrenme yaklaşımları ve süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar.