Coğrafya
 

Ekonomik Coğrafyaya Giriş

Konusu:
Ekonomik coğrafyanın temel özellikleri ve insan faaliyetleri ile ilişkili doğal faktörler ve ekonomik faaliyetlerin gelişimi ile küreselleşme ve kalkınma. Ekonomik coğrafyanın temel kavramları ve diğer alanlarla ilişkileri. Tarım, hayvancılık, ormanlardan yararlanma, balıkçılık gibi birincil ekonomik faaliyetler.