Coğrafya
 

Ekoloji ve Çevre Sorunları

Konusu:
Çevre ve tanımı. Çevre ve insan, ekoloji, ekosistemler ve ekosistemlerin genel ve ortak özellikleri. Ekosistemlerin sorunları, çevre sorunlarını etkileyen fiziki çevre faktörleri, çevre sorunlarını etkileyen beşeri faktörler. Su kirliliği, toprak kirliliği ve çevre sorunu açısından bitki örtüsü.