Coğrafya
 

Coğrafyaya Giriş

Konusu:
Temel kavramlar, tarih boyunca coğrafyanın gelişimi, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, coğrafya biliminin bölümleri, coğrafya biliminin kaynakları.

Amacı:
Coğrafya bilimiyle ilgili temel kavramları, coğrafyanın araştırma konularını, niçin coğrafya öğrenilmesi gerektiğini, coğrafyanın diğer bilimlerden ayrılan yanlarını, coğrafyanın araştırma yöntemlerini öğrenmek dersin temel amaçlarıdır.