Coğrafya
 

Coğrafya'da Veri Toplama ve Değerlendirme Metodları

Konusu:
Coğrafyanın veri kaynakları, istatistiğin tanımı ve önemi, ilgili terimler, frekans dağılımları, mod, medyan, yüzdelikler, merkezi eğilim ölçüleri ile ilgili yorum yapma, değişim ölçüleri, değişkenler arası ilişkiler. Veriler arasında benzerlikler ve ayrılıklar, benzerlikler ve ayrılıklar üzerinde coğrafi faktörlerin etkisi, istatistiki verilerin geometrik şekillerle ifade edilmesi, grafikler, diyagramlar ve kartogramların açıklanması.