Coğrafya
 

Coğrafya'da Araştırma Yöntemleri

Konusu:
Coğrafyanın kullanmış olduğu araştırma teknikleri, bu ilkelerden özellikle dağılış, nedensellik ve ilgi-bağlılık ilkelerinin coğrafya araştırmalarında nasıl kullanıldığını örneklerle ve çeşitli uygulamalarla açıklama. Metodoloji, veri kaynakları ve çeşitli araştırma teknikleri.