Coğrafya
 

Beşeri Coğrafya

Konusu:
Nüfus Coğrafyası ve Yerleşme Coğrafyası. Nüfus coğrafyasında; nufüs artışı ve nüfus artışı ile ilgili görüşler, doğurganlık, ölümler, nüfus siyasetleri, nüfusun yaş yapısı, nüfusun cinsiyet yapısı, göçler, nüfus yoğunluğu ve dağılışı, yeryüzündeki sık ve seyrek nüfuslu alanlar. Kır yerleşmeleri, konut tipleri, köy şekilleri, şehirleşme ve şehirlerin tarihsel gelişimi.