Coğrafya
 

Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi

Konusu:
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Lozan Barış Antlaşması.