Coğrafya
 

Doğal Afetler Coğrafyası

Konusu:
Afet ve afetler coğrafyasının önemi ve genel özellikleri. Jeolojik ve jeomorfolojik afetler. Bu afetlerin oluşumuna neden olan faktörler, Türkiye'de afetlerin dağılışı, sonuçları ve alınması gereken önlemler.