Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
16 Temmuz 2024 Salı

Bağlantılar

Üniversitelerin İnternet Adresleri

1. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
3. Yıldız Teknik Üniversitesi
4. Uşak Üniversitesi
5. Uludağ Üniversitesi
6. Trakya Üniversitesi
7. Süleyman Demirel Üniversitesi
8. Siirt Üniversitesi
9. Selçuk Üniversitesi
10. Sakarya Üniversitesi
11. Pamukkale Üniversitesi
12. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
13. Ordu Üniversitesi
14. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
15. Niğde Üniversitesi
16. Namık Kemal Üniversitesi
17. Mustafa Kemal Üniversitesi
18. Muğla Üniversitesi
19. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.
20. Mersin Üniversitesi
21. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
22. Marmara Üniversitesi
23. Kocaeli Üniversitesi
24. Kırıkkale Üniversitesi
25. Kastamonu Üniversitesi
26. Karadeniz Teknik Üniversitesi
27. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
28. Kafkas Üniversitesi
29. İzmir Yüksek Teknoloji Enst.
30. İstanbul Üniversitesi
31. İstanbul Teknik Üniversitesi
32. İnönü Üniversitesi
33. Hitit Üniversitesi
34. Harran Üniversitesi
35. Hacettepe Üniversitesi
36. Giresun Üniversitesi
37. Gebze Yüksek Teknoloji Enst.
38. Gaziosmanpaşa Üniversitesi
39. Gaziantep Üniversitesi
40. Gazi Üniversitesi
41. Galatasaray Üniversitesi
42. Fırat Üniversitesi
43. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
44. Erzincan Üniversitesi
45. Erciyes Üniversitesi
46. Ege Üniversitesi
47. Düzce Üniversitesi
48. Dumlupınar Üniversitesi
49. Dokuz Eylül Üniversitesi
50. Dicle Üniversitesi
51. Cumhuriyet Üniversitesi
52. Çukurova Üniversitesi
53. Celal Bayar Üniversitesi
54. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
55. Bozok Üniversitesi
56. Boğaziçi Üniversitesi
57. Balıkesir Üniversitesi
58. Atatürk Üniversitesi
59. Ankara Üniversitesi
60. Anadolu Üniversitesi
61. Aksaray Üniversitesi
62. Akdeniz Üniversitesi
63. Ahi Evran Üniversitesi
64. Afyon Kocatepe Üniversitesi
65. Adnan Menderes Üniversitesi
66. Adıyaman Üniversitesi
67. Abant İzzet Baysal Üniversitesi