Coğrafya
 

Bağlantılar

Üniversitelerin İnternet Adresleri

1. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
2. İzmir Yüksek Teknoloji Enst.
3. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
4. Yıldız Teknik Üniversitesi
5. İstanbul Üniversitesi
6. İstanbul Teknik Üniversitesi
7. İnönü Üniversitesi
8. Uşak Üniversitesi
9. Uludağ Üniversitesi
10. Trakya Üniversitesi
11. Süleyman Demirel Üniversitesi
12. Siirt Üniversitesi
13. Selçuk Üniversitesi
14. Sakarya Üniversitesi
15. Pamukkale Üniversitesi
16. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
17. Ordu Üniversitesi
18. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
19. Niğde Üniversitesi
20. Namık Kemal Üniversitesi
21. Mustafa Kemal Üniversitesi
22. Muğla Üniversitesi
23. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.
24. Mersin Üniversitesi
25. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
26. Marmara Üniversitesi
27. Kırıkkale Üniversitesi
28. Kocaeli Üniversitesi
29. Kastamonu Üniversitesi
30. Karadeniz Teknik Üniversitesi
31. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
32. Kafkas Üniversitesi
33. Hitit Üniversitesi
34. Harran Üniversitesi
35. Hacettepe Üniversitesi
36. Giresun Üniversitesi
37. Gebze Yüksek Teknoloji Enst.
38. Gaziosmanpaşa Üniversitesi
39. Gaziantep Üniversitesi
40. Gazi Üniversitesi
41. Galatasaray Üniversitesi
42. Fırat Üniversitesi
43. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
44. Erzincan Üniversitesi
45. Erciyes Üniversitesi
46. Ege Üniversitesi
47. Düzce Üniversitesi
48. Dumlupınar Üniversitesi
49. Dokuz Eylül Üniversitesi
50. Dicle Üniversitesi
51. Cumhuriyet Üniversitesi
52. Çukurova Üniversitesi
53. Celal Bayar Üniversitesi
54. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
55. Bozok Üniversitesi
56. Boğaziçi Üniversitesi
57. Balıkesir Üniversitesi
58. Atatürk Üniversitesi
59. Ankara Üniversitesi
60. Anadolu Üniversitesi
61. Aksaray Üniversitesi
62. Akdeniz Üniversitesi
63. Ahi Evran Üniversitesi
64. Afyon Kocatepe Üniversitesi
65. Adıyaman Üniversitesi
66. Adnan Menderes Üniversitesi
67. Abant İzzet Baysal Üniversitesi